Politica de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

                    

SC EUROMA SPORT SRL

Versiunea 2018.01.01 - 23.05.2018

Misiunea noastră - Protecția Dumneavoastră

     

        Ne bucură interesul arătat față de produsele și serviciile noastre și dorim ca de fiecare dată când ne vizitați pagina de internet să vă simțiți în siguranță și în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le-ați încredințat. În cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la modul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt gestionate precum și la prevederile legale din regulamentul de bază referitor la protecția datelor.


Date cu caracter personal


     Acestea sunt informații referitoare la persoana și identitatea Dumneavoastră, cum ar fi adresa, adresa de e-mail. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale precum și cu regulamentul de bază referitor la protecția datelor.
Puteți utiliza pagina noastră de internet și fără a indica datele cu caracter personal.


Date cu caracter personal - înregistrare automată în timpul vizitării paginii noastre de internet


      În timpul utilizării paginii noastre de internet, din motive tehnice și organizatorice sunt salvate următoarele date: adresa IP, data + ora accesării, motorul de căutare folosit, o listă a eventualelor documente descărcate.


Denumirea și adresa Operatorului de date cu caracter personal


       Operatorul de date cu caracter personal - în sensul Regulamentului de bază cu privire la protecția datelor, al legilor aplicabile în statele UE și al altor dispoziții legale privind protecția datelor - este:
SC EUROMA SPORT SRL
Str. Câmpul Pâinii  nr.3A
Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel:  +4 0264-437 024
Fax: +4 0264-437 025
E-Mail: office@euromasport.ro
Website:
www.euromasport.ro


Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor


Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:
Peter Andreea
Str. Câmpul Pâinii  nr.3A
Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel:        +4 0264-437 024
Fax:       +4 0264-437 025
E-Mail: vanzari@euromasport.ro
Responsabilul nostru cu protecția datelor vă stă oricând la dispoziție pentru orice întrebări sau probleme legate de protecția datelor.


Utilizarea în scop specific a datelor cu caracter personal


       Datele furnizate se utilizează în cadrul prelucrării comenzilor și/sau a ofertelor în vederea acordării accesului la anumite oferte sau informații. Pentru dezvoltarea unei relații comerciale bune cu clienții noștri, ar putea fi necesară utilizarea datelor cu caracter personal în vederea întocmirii unei oferte / comenzi, pentru informații de produs sau chestionare online de către noi sau de către o societatea prestatoare de servicii desemnate de către noi.
Desigur, puteți să interziceți utilizarea datelor cu caracter personal pentru serviciul clienți sau pentru sprijinirea relației cu clienții. Nu se realizează furnizarea sau vânzarea datelor cu caracter personal.


Contact


       Prin intermediul paginii noastre de internet puteți să contactați societatea noastră și să comunicați cu noi. Pentru acesta, este necesară adresa de e-mail precum și - eventual - un formular de contact. Datele introduse în mod voluntar în formular de contact vor fi automat salvate și utilizate pentru prelucrarea procesului, conform art. 6 al. 1 RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor). Datele nu vor fi redirecționate către terți.


Newsletter / Buletin informativ


        Puteți să comandați buletinul nostru informativ prin care vă informăm în mod regulat despre ofertele noastre. Pentru abonarea la buletinul nostru informativ, utilizăm așa numitul procedeu Double - Opt-In, ceea ce înseamnă că vă vom trimite buletinul informativ prin e-mail abia după confirmarea faptului că Dumneavoastră sunteți deținătorul adresei de e-mail indicate. Acest lucru se realizează prin accesarea unui link pe care vi-l trimitem în informarea electronică. În măsura în care confirmați adresa Dumneavoastră de e-mail, aceasta împreună cu data înregistrării precum și adresa IP utilizată la înregistrare (abonare) vor fi salvate până la momentul dezabonării. Aceste informații sunt salvate exclusiv în scopul de a vă transmite buletinul informativ și pentru a dovedi înregistrarea Dumneavoastră. Vă puteți dezabona de la serviciul de primire a buletinului informativ în orice moment. Cu fiecare buletin informativ recepționat, veți primi un link pentru dezabonare. Pentru aceasta, este suficient să trimiteți o notificare la datele de contact menționate mai sus sau cele din buletinul informativ (de ex. prin e-mail). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimțământul Dumneavoastră conform art. 6 al. 1 din RGPD. 


Ștergerea + blocarea datelor


       Durata stocării datelor cu caracter personal rezultă exclusiv din perioada necesară atingerii scopului prevăzut, respectiv din dispozițiile legale.
În cazul în care scopul prevăzut nu mai este aplicabil, datele cu caracter personal se vor șterge în conformitate cu dispozițiile legale, cu excepția cazului în care - în baza obligațiilor legale - datele cu caracter personal sunt blocate.


Drepturile persoanelor vizate


1. Dreptul la informații
Acest drept cuprinde enumerarea tuturor drepturilor persoanelor vizate, așa cum sunt ele prevăzute în RGPD.
2. Dreptul la obținerea de informații
Aveți dreptul să obțineți în intervale adecvate informații cu privire la scopul, prelucrarea și natura datelor cu caracter personal.
3. Dreptul la rectificare
În cazul datelor cu caracter personal greșite sau incomplete, aveți dreptul ca datele Dumneavoastră să fie rectificate fără întârziere după stabilirea erorii. 
4.  Dreptul la ștergere
Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal salvate de către noi, în cazul în care se aplică una din situațiile de mai jos:
       a.  Salvarea datelor nu mai este necesară în vedere atingerii scopului prevăzut
       b.Retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor
       c.Obligația legală de ștergere a datelor
5.  Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care se aplică una din situațiile de mai jos:
       a.Nu sunteți sigur(ă) de corectitudinea datelor
       b.Prelucrarea datelor este ilegală
       c.Pentru constatarea unui drept în instanță după atingerea scopului prevăzut de prelucrarea datelor
       d.Vă opuneți prelucrării datelor conform art. 21 din RGPD
6. Dreptul la portabilitatea datelor
    Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul să solicitați transferul datelor cu caracter personal salvate de către noi către un alt Operator (în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic).
7.Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în temeiul art. 6 al. 1 lit. e sau f din RGPD. În cazul unei opoziții, nu vom mai prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc. Acest lucru include și crearea de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
8.Dreptul la retragerea consimțământului
   Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru aceasta puteți să-l contactați oricând pe responsabilul nostru cu protecția datelor sau orice alt angajat responsabil cu prelucrarea datelor.
9. Dreptul la confirmare
Aveți dreptul de a primi confirmarea cu privire la ce fel de date cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate.Durata stocării datelor cu caracter personal


Durata stocării datelor cu caracter personal rezultă din scopul prevăzut precum și din cerințe. După expirarea perioadei legale de păstrare de documentelor, datele cu caracter personal se vor șterge.


Utilizarea datelor


1. În vederea executării contractului (art. 6 al. 1 lit. b RGPD)

Utilizăm datele Dumneavoastră în mod responsabil în cadrul elaborării ofertelor și/sau contractelor, prelucrarea solicitărilor de service, cererilor de material informativ precum și pentru buletinul informativ (în măsura în care acesta a fost solicitat). În măsura în care, în vederea derulării proceselor de prelucrare a datelor, vom contracta părți terțe, se vor respecta dispozițiile Legii federale cu privire la protecția datelor.
Pentru derularea contractelor sau a comenzilor furnizăm datele necesare de exemplu firmelor de transport / furnizorilor. În funcție de modalitatea de plată aleasă în procedura de comandă, furnizăm datele necesare derulării procesului de plată de exemplu instituției contractate pentru executarea plăților / serviciului de plăți / procesatorului de plăți.
În cazul procesatorilor de plăți aleși de Dumneavoastră, introducerea datelor cu caracter personal este realizată direct de către Dumneavoastră în cadrul procesului de comandă (de ex. plata prin PayPal). În acest caz este valabilă declarația de confidențialitate a procesatorului respectiv.
2. În cadrul evaluării comparative a intereselor (art. 6 al. 1 lit. f din RGPD)
În acest caz, datele Dumneavoastră cu caracter personal se vor utiliza de către noi sau terți mandatați de către noi în baza evaluării comparative a intereselor pentru protejarea intereselor legitime economice. Aceste date vor fi colectate respectiv prelucrate cu pseudonime sau prin anonimizare, în măsura în care este posibil. Acestea vor fi utilizate în vederea verificării / optimizării proceselor comerciale, în scopuri de marketing (ex. reclamă prin poștă), pentru constatarea unui drept în instanță și apărarea în cazul litigiilor, garantarea siguranței și funcționalității sistemului.
De exemplu, în cazul în care efectuăm o plată în avans ne rezervăm dreptul de a obține printr-un prestator extern de servicii un raport de bonitate în vederea protejării intereselor noastre legitime.
3.  În baza consimțământului (art. 6 al. 1 lit. a RGPD)
Consimțământul Dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă temeiul legal pentru prelucrarea datelor, de exemplu acordul cu privire la reclama prin e-mail sau telefon.

4.În vederea îndeplinirii obligațiilor legale (art. 6 al. 1 lit. c RGPD)
 Conform obligațiilor juridice (legislație), în cazul societății noastre se aplică obligația legală de păstrare a documentelor comerciale.

 

Siguranță


       În vederea stocării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în societatea noastră au fost create condițiile necesare acestea fiind verificate în mod consecvent. Aceste măsuri includ printre altele protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Personalul nostru care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal este întotdeauna la zi cu regulamentele și legislația cu privire la protecția datelor.


Cookies


       Pentru ca pagina noastră de internet să fie structurată cât mai atrăgător în funcție de nevoile Dumneavoastră, folosim diverse tehnologii, printre care așa-numitele „cookies”. Cookie-urile servesc la simplificarea utilizării internetului și a comunicării. 

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni (max. 4 kB) transmise de pagina noastră de internet către browser-ul utilizat de către Dumneavoastră și stocat pe calculatorul Dumneavoastră ca o identificare anonimă. Scopul acestor cookie-uri este, de exemplu, gestionarea mai bună a conexiunii pe perioada vizitării paginilor noastre de internet și sprijinirea mai eficientă în cazul revenirii pe pagina noastră de internet. Fără această „stocare intermediară” limitată, anumite aplicații pot solicita din nou înregistrarea datelor deja introduse. Un cookie conține doar acele informații transmise de un server și/sau introduse la cerere de către utilizator (de ex. structura: informații legate de domeniu, calea, data expirării, denumirea și valoarea cookie-ului). Conțin, deci, doar informații de natură tehnică și nu date personale.
        Dacă doriți, puteți opta pentru interzicerea stocării cookies-urilor pe web browser-ul Dumneavoastră sau pentru stocarea separată. Neacceptarea cookie-urile poate avea ca urmări afișarea incorectă a anumitor pagini.