Clarificări tehnice pentru montaje

  • Pentru executarea montajului este nevoie de o inspecție în prealabil a sălii de sport. Se poate ca în urma inspecției să fie nevoie de structuri auxiliare suplimentare sau modificări de echipamente pentru a se putea realiza montajul și a garanta performanța produselor noastre. Aceste modificări se pot reflecta în preț și în termenul de finalizare.
  • Pentru orice produs proiectat de la zero, nu sunt acceptate modificări după plasarea comenzii ferme (Ex: Structura auxiliară a consolei de baschet cu pliere la perete, la tavan, a prinderilor metalice pentru spalieri etc.) În caz contrar, pot apărea penalizări. 
  • În funcție de complexitatea lor și de aprobările necesare, construcțiile auxiliare pot mări termenul de finalizare a lucrării. Aprobările trebuie obținute de la inginerii de rezistență/structuriștii care au executat/proiectat construcțiile pe care le vom utiliza în momentul montajului.
  • Pentru Console de baschet suspendate acționate electric, este necesară instalarea din panoul electric general al sălii de sport a 2 (două, câte unul pentru fiecare consolă) cabluri electrice 4 x 1 (4 fire cu secţiunea de 1 mm) cu instalarea în / sau lângă panou a două întrerupătoare bipolare pentru comanda consolelor. Execuţia instalaţiei electrice revine în sarcina Cumpărătorului/Beneficiarului. Acesta va executa în regim propriu conducerea și conectarea cablurilor electrice necesare, conform fișelor tehnice care se vor preda ulterior semnării Contractului de furnizare/montare.
  • Pentru toate construcțiile auxiliare ce solicită structură de rezistența a sălii, se vor elabora expertize tehnice de către organe competente. Pentru toate instalațiile montate pe perete trebuie prevăzute posibilități sigure de fixare. Acceptul organelor de expertiză abilitate neprimit în temen poate prelungi termenul final de execuție al proiectului.
  • Toate instalațiile montate pe perete necesită substructură de fixare.
  • Sarcina marcării terenurilor de joc revine celui care montează pardoseala și trebuie să fie realizată înainte de începerea montajului de către SC EUROMA SPORT SRL.
  • În cazul încălzirii în pardoseală, conductele trebuie dispuse astfel încât decupajele în fundație și ancorele de prindere să fie libere pe un cerc cu un diametru de 400 mm.
  • Betonarea soclurilor și a capacelor revine în datoria constructorului, schițele de betonare fiind furnizate de către Euroma Sport o dată cu livrarea acestora.
  • Cumpărătorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, amplasamentul lucrării liber de orice sarcini, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier precum și documentația tehnică și graficul de execuție al lucrărilor. Terenurile de joc trebuie să fie marcate anterior începerii montajului echipărilor sportive!!!